Načítání...

Stránka se načítá

Účetní metodik v podnikatelské sféře (e-learning)
V případě zájmu nás kontaktujte na níže uvedeném formuláři či přes email

 

POPIS PRODUKTU

 • Tvorba a udržování účtového rozvrhu
 • Upřesňování oběhu účetních dokladů
 • Účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví
 • Vedení vnitropodnikového účetnictví
 • Vedení evidence o pohybu majetku a o závazcích
 • Inventarizace dlouhodobého majetku, zásob, finančních prostředků, pohledávek a závazků
 • Výpočet odpisů dlouhodobého majetku
 • Provádění účetních kontrol
 • Sestavení účetní závěrky
 • Vytváření vnitřních předpisů účetní jednotky v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • Tvorba a upřesňování metodiky účetních postupů v účetní jednotce
 • Vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány
 • Orientace v daňovém systému ČR

 

FORMA KURZU

Distanční samostudium formou e-learningového kurzu.

 

POSLUCHAČI

Kurz je určen posluchačům, kteří se chtějí naučit evidovat podnikatelskou činnost jak formou daňové evidence, tak prostřednictvím účetnictví.