Načítání...

Stránka se načítá

Information Technology Infrastructure Library - ITIL
V případě zájmu nás kontaktujte na níže uvedeném formuláři či přes email

 

POPIS PRODUKTU

  • Školíme Information Technology Infrastructure Library - ITIL. Efektivně vás proškolíme na ITIL Foundation a ITIL Practitioner.
  • Vedení vnitropodnikového účetnictví
  • Vedení evidence o pohybu majetku a o závazcích
  • Kontrola správnosti účetních dokladů
  • Inventarizace dlouhodobého majetku, zásob, finančních prostředků, pohledávek a závazků
  • Výpočet odpisů dlouhodobého majetku
  • Provádění účetních kontrol
  • Sestavení účetní závěrky
  • Vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány
  • Orientace v daňovém systému ČR

 

FORMA KURZU

Distanční samostudium formou e-learningového kurzu.

 

POSLUCHAČI

Kurz je určen posluchačům, kteří se chtějí naučit evidovat podnikatelskou činnost jak formou daňové evidence, tak prostřednictvím účetnictví.