header-4

Pro firmy

Chcete dopřát svým kolegům či zaměstnancům profesní vzdělávání, které je doopravdy obohatí a bude mít reálné dopady na jejich praxi? Nenuťte je trávit hodiny něčím, co nevyužijí.

Kontaktujte nás a pojďme společně vytvořit kurzy přímo na míru vaší společnosti.

V čem vynikáme

Individuální přístup uplatňujeme v každé fázi vzdělávacího programu

Cílíme

Zjišťujeme vstupní znalosti účastníků a přizpůsobujeme jim obsah kurzu. Posilujeme tak jejich motivaci pro aktivní účast v programu.

Školíme

Volíme vhodnou metodiku podle zaměření kurzů nebo dynamiky konkrétní skupiny. Účastníky školení aktivně zapojujeme.

Vyhodnocujeme

Absolvovaný program hodnotí nejen lektor, ale i sami účastníci. Získáme tak více úhlů pohledu a cenný feedback pro další kurzy.

Podporujeme

Jedním absolvovaným kurzem rozvoj nekončí, účastníky našich programů podporujeme v další praxi. Preferujeme dlouhodobou spolupráci.

Oblasti kurzů

Podle vašich potřeb a preferencí se můžeme zaměřit na obecné dovednosti i konkrétní praktické znalosti.

Hard Skills

Účetnictví a daně, právo a legislativa, finance a ekonomika, logistika, obchod a nákup, technické a odborné kurzy.

Softs Skills

Manažerský rozvoj, vedení lidí, mentoring, koučink, motivace, hodnocení, delegování, komunikace, prezentace, stres a time management.

Jazykové kurzy

Jazykové vzdělávání pro firmy, testy a certifikace, výuka po celé republice.

Dotační programy

Čerpání dotací, pomoc se sepsáním žádosti, výběrem relevantních aktivit nebo s odlehčením administrativní zátěže.

Spolupracujeme

Příklady našich kurzů

Název kurzu
Název kurzu
5 S – Zlepšování pracovního prostředí
7 klíčových dovedností pro osobní restart
Argumentace a rétorika
Asertivní jednání
Dovednosti pro office manažery (a asistentky)
Efektivní komunikace
Efektivní předávání informací
Emoční inteligence
Etiketa
Firemní kultura
Hodnocení a motivace
Hodnocení a třídění informací - jak efektivně nalézt a dát do souvislostí klíčové a důležité informace v rozsáhlých materiálech
Hodnocení zaměstnanců
Image obchodníka
Jak vést a moderovat diskuse
Jednání s lidmi, typologie
Jednání s problémovým klientem ve správním řízení
Komunikace, obchodní vyjednávání a vystupování
Komunikační dovednosti
komunikace v obtížných situacích
Konfliktní pacient
Konstruktivní komunikace
Koučink, mentoring a zpětná vazba
Kreativní metody v řízení
Kreativní myšlení
Leadership
Management řízení změn
Manažerská komunikace
Manažerské dovednosti pro Top management
Manažerské techniky pro mistry
Manipulace a jak se jí bránit
Marketingový a komunikační mix
Měkké manažerské dovednosti
Mentoring
Mistr manažer 1.linie
Moderní techniky a nástroje osobní efektivity a produktivity
Moderní techniky přípravy informací pro rozhodovací procesy - myšlenkové mapy apod.
Motivace zaměstnanců
Nátlakové metody - jak se bránit
Nové trendy a metody řízení
Obchodní dovednosti základní
Obchodní jednání (vyjednávání)
Písemná a elektronická komunikace /úprava písemností
Písemná komunikace ve správním řízení
Pokročilé vyjednávací techniky
Postupy výběru zaměstnanců
Práce se stresem a myslí
Prezentační dovednosti
Prezentační dovednosti ve vztahu k občanům a k ostatním subjektům veřejné správy
Projektové řízení PRINCE2
Procesní řízení, řešení problémů
Procvičování paměti, jak zlepšit paměť
Prodejní a nákupní dovednosti
Prokrastinace a metody, jak ji odstranit
Psychohygiena
Psychologie barev
Role mediátora/koordinátora
Rozhodování
Řešení konfliktů
Řešení konfliktů a vyjednávání v organizaci
Řízení změn
Situační vedení
Sociální sítě a jejich správa
Společenská konverzace + sebeprezentace + etiketa
Stanovování priorit
Strategické myšlení, plánovaní, rozhodování a řízení
Stres management
Time management - určování priorit (GTD - Getting Things Done)
Time management a stress management
Trénink kreativity a emoční inteligence
Trénink situačního vedení
Týmová spolupráce
Týmově orientované vedení
Typologie osobnosti
Vedení a koučink
Vedení a motivace lidí, hodnocení
Vedení a řízení lidí, delegování
Vedení a facilitace porad
Vedení a koučink zaměstnanců
Vyhoření a jak se bránit, prevence
Vyjednávací a argumentační dovednosti při jednání s veřejností
Vyjednávání a argumentace
Zpětná vazba
Vyjednávání a argumentace
Zpětná vazba
Zvládání stresu a zátěžových situací
Zvládání stresu ve zdravotnictví - prevence syndromu vyhoření
Zvyšování efektivity procesů
Zvyšování výkonnosti
Zvyšování výkonnosti a rozvoj firmy, snižování nákladů