Načítání...

Stránka se načítá

GDPR – revoluce v ochraně osobních údajů
General Data Protection Regulation - „GDPR“
GDPR

 

Tento seminář reaguje na velkou revoluci v oblasti osobních údajů, kterou přinese zásadní změna daná novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Obecně se označuje jako nařízení o ochraně osobních údajů, nicméně v celém světě je spíše známo pod zkratkou GDPR. Podnikatelské subjekty a státní instituce budou muset díky tomuto nařízení splnit značné množství nových povinností a do jisté míry také změnit způsob, jakým přistupují k osobním datům svých zákazníků, uživatelů či zaměstnanců. Bohužel, vše pod vidinou obrovských sankcí v případě porušení (nařízení přímo uvádí částky, které atakují hranici 20 000 000 EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti- vyšší z obou možností). Nad rámec toho mohou ještě čelit správci a zpracovatelé žalobám na náhradu škody v případě hmotné či nehmotné újmy fyzických osob nebo mohou být společnosti vystaveny ztrátě důvěry a reputačním rizikům způsobeným nesprávným zacházením s osobními údaji.

Lektor  

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

Magda je zkušenou právničkou a lektorkou s mnohaletou praxí zejména v oblasti pracovního a korporátního práva a závazkových vztahů. Kromě právního poradenství se zabývá mediací, je autorkou odborných knih a článků a v neposlední řadě působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Jako lektorka se mimo jiné zaměřuje i na nejaktuálnější změny v právních oblastech (např. nový občanský zákoník nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

 Pro koho je tento seminář určen

Seminář je určen pro všechny, kteří přicházejí do styku s osobními údaji fyzických osob - tzn. zejména personalisté, manažeři, zaměstnanci obchodních a ekonomických útvarů, IT specialisté a zaměstnanci ve veřejné správě.

 Obsah semináře

 • Regulatorní rámec nové úpravy ochrany osobních údajů
 • Ochrana práv subjektů údajů v praxi
 • Povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů
 • Standardizace nástrojů správců a zpracovatelů
 • Mezinárodní transfery dat
 • Institut pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Praktické zkušenosti s přípravou implementace GDPR a možná doporučení
 • Dotazy a diskuse

 Cíl semináře

 • Seminář vás seznámí s důležitými změnami, které přinese Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 • Dozvíte se o zcela nových prvcích - kodexy chování, osvědčení o ochraně osobních údajů nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů.
 • Budete znát nové povinnosti jako je např. vést dokumentaci o zpracovaných údajích nebo provádět posouzení dopadu na ochranu osobních údajů z hlediska práv a svobod subjektů údajů.
Datum Konání Místo konání Čas Cena
27.9.2017 PRAHA 7
Jankovcova 1037/49, budova C
9:00 – 17:00 3 900 Kč
4 719 Kč s DPH
Rezervovat
 

Napište nám