Načítání...

Stránka se načítá

GDPR srozumitelně a prakticky
General Data Protection Regulation - „GDPR“
GDPR Akreditovaný kurz

 

Evropský parlament přijal nové nařízení, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, „GDPR“), které zásadním způsobem změní evropskou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů. Pro všechny subjekty (soukromé i veřejné), které zpracovávají osobní údaje občanů EU, znamená GDPR vznik nových povinností v souvislosti se zvýšením ochrany a práv občanů EU. Nařízení nabude účinnosti 25. 5. 2018 a v České republice nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů. Účastníci kurzu se seznámí s principy nové právní úpravy, s významnými změnami a důležitými povinnostmi. Získají tak představu o nezbytných krocích, které budou muset podniknout, aby zpracování osobních údajů v jejich organizaci bylo v souladu s GDPR.

Lektor  

Stanislav Klika

Stanislav Klika pracuje pro BDO jako senior manažer a zaměřuje se na ochranu osobních údajů, kybernetickou bezpečnost, vnitřní kontroly, řízení rizik, interní audit a profesní rozvoj interních auditorů. Stanislav získal bohaté zkušenosti v oblasti systémů vnitřní kontroly a interního auditu jako tvůrce právních předpisů týkajících se vnitřní kontroly a interního auditu. Stanislav se také podílel na projektech zahrnujících provádění kontrolního rámce Solvency II. Stanislav získal profesionální zkušenosti s interním auditem jako specialista interního auditu a vedoucího útvaru interního auditu. Stanislav Klika je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

 Pro koho je tento seminář určen

Seminář je určen pro každého, kdo chce dané tématice porozumět, zejména pro vedoucí pracovníky úřadu, např. tajemníky, vedoucí odborů legislativního, ekonomického, IT, a řadové pracovníky, kteří přijdou do styku s osobními údaji.

 Obsah semináře

 • Základní pojmy aneb mluvme společnou řečí
 • Jak souvisí osobní údaje s ochranou soukromí?
 • Které právní předpisy upravují ochranu osobních údajů?
 • Rychlé zorientování se v předpisech – kde co najdu v zákoně o ochraně osobních údajů a kde v GDPR
 • Důležité povinnosti správce a zpracovatele
 • Bezpečnost osobních údajů
 • Jak zajistit splnění povinností podle GDPR a vyhnout se sankcím?

 Cíl semináře

 • Seznámíte se s právním rámcem ochrany osobních údajů
 • Získáte informace o důležitých změnách právní úpravy
 • Osvojíte si principy a porozumíte významným povinnostem stanovených GDPR
 • Budete vědět, jaké kroky učinit k dosažení souladu s GDPR
Datum Konání Místo konání Čas Cena
20.6.2017 PRAHA 7
Jankovcova 1037/49, budova C
9:00 – 15:00 3 900 Kč
4 719 Kč s DPH
Rezervovat

*Akreditace vzdělávací instituce BDO Audit s.r.o.: AK/I-24/2017

*Akreditace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky „Nové povinnosti v ochraně osobních údajů“: AK/PV- 389/2017.

 

Napište nám