Načítání...

Stránka se načítá

VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V MEDIALIZACI, VEŘEJNÉM SLYŠENÍ A SOCIÁLNÍ AKCI*
Akreditovaný kurz

 

Náplní kurzu je představení využití medializace pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Vysvětlena zde bude důležitost hledání a rozšiřování forem oslovení klientů a donátorů. Kurz pomůže absolventům osvojit si konkrétní metody komunikace a vytvořit komunikační mix, který vede k efektivní komunikaci s cílovými skupinami. Účastníci porozumí procesu tvorby analýzy potřeb organizace a zásadám tvorby komunikačního plánu. V kurzu bude také představena a vysvětlena důležitost vztahu a komunikace s veřejností.

Lektor  

Ing. Petr Štětka

Petr Štětka je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a dlouhodobě se věnuje problematice sociálních služeb, kde se zaměřuje zejména na nastavení systému financování sociálních služeb na národní a krajské úrovni, personální optimalizaci a zeštíhlování nákladů pobytových zařízení sociální péče, nastavení procesů u poskytovatelů sociálních služeb, nastavování standardů péče a implementaci moderních elektronických asistivních technologií v případě vybraných druhů sociálních služeb. V rámci své lektorské praxe se zaměřuje primárně na problematiku praktického řízení organizací – poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se zejména o dvě klíčové oblasti, a to jednak o financování a ekonomické řízení poskytovatelů sociálních služeb a jednak marketing a fundraising poskytovatelů sociálních služeb.

 Pro koho je tento seminář určen

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

 Obsah semináře

  • Komunikace a její vymezení
  • Analýza potřeb organizace
  • Komunikační mix
  • Vztahy s veřejností
  • Alternativní komunikační kanály
  • Diskuse, hodnocení celého dne, certifikát

 Cíl semináře

  • Absolventi se naučí efektivně oslovovat a pracovat s médii a naučí se používat sociální sítě. Pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách je pochopení správné komunikace potenciálem pro lepší informovanost veřejnosti o sociální práci a pro nové způsoby oslovení donátorů. Cílem kurzu je naučit účastníky prezentovat dobrou praxi sociální práce.
  • Absolventi získají ucelený přehled základních nástrojů z oblasti medializace a souvisejících nástrojů a budou umět je v základní míře aplikovat v praktickém životě, osvojí si principy a způsoby využití vztahů s veřejností a budou mít připraven základ pro další profesní rozvoj a prohlubování znalostí z oblasti medializace a souvisejících nástrojů.
Datum Konání Místo konání Čas Cena
29.6.2017 PRAHA 7
Jankovcova 1037/49, budova C
9:00 – 17:00 2 500 Kč
3 025 Kč s DPH
Rezervovat

*Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí (2016/0318-PC/SP/VP)

 

Napište nám