Spolupracujeme

Hornická nemocnice s poliklinikou spol s.r.o., Bílina

Nemocnice poskytující kromě ambulantní a lůžkové péče také služby pro seniory.


Společnost S-COMP Centre CZ pro nás zajišťovala skupinové kurzy a školení. Postarala se o celou organizaci včetně domlouvání termínů, přípravu výukových materiálů, prezenčních listin a certifikátů i vyhodnocení zpětných vazeb. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dotační projekt, firma S-COMP Centre CZ plně zajistila veškeré materiály a podklady dle pravidel publicity. S kurzy byla absolutní spokojenost a plánujeme tuto spolupráci prodloužit do dalších let.

Albatros Media a.s.

Největší nakladatelský dům v ČR zaštiťující 16 nakladatelství a provozující knižní logistickou a distribuční síť.


Společnost S-COMP Centre CZ pro nás realizovala vzdělávací aktivity v oblastech soft skills a manažerské dovednosti, obecné IT a v oblasti právní. Se zakázkou jsme byli velmi spokojeni, a to jak se samotným vzděláváním, tak s kompletní organizací i komunikací. Jednalo se o dotační projekt, který má samozřejmě svá pravidla, a firma S-COMP Centre CZ nám kompletně zajistila veškeré materiály a podklady dle pravidel publicity.

PINKO a.s.

Česká společnost se stovkami zaměstnanců zaměřující se na produkci mražených potravin, především zmrzliny, nebo mléčných výrobků.


Se společností S-COMP Centre CZ jsme spolupracovali na vzdělávacích kurzech pro naše zaměstnance. Zkušení školitelé pokryli témata prezentačních dovedností, efektivní komunikace i například jednání v obtížných situacích. S kvalitou kurzů i ochotou školitelů jsme byli velmi spokojeni, stejně jako s celkovou organizací a komunikací.

*}